Kubánska salsa je taktiež známa pod označením “casino” (od neho je odvodený názov “casino rueda”). Tanečné figúry sú charakteristické zložitými pohybmi rúk, neobvyklou spontánnosťou a prirodzenosťou.

Casino Rueda

Tento úchvatný tanečný štýl bol vytvorený na Kube v 50. rokoch 20. storočia. Jeho meno pochádza z – Casino Deportivo – navštevovaného poprednými tanečníkmi, ktorí tu začali skladať dohromady kroky a otočky a vytvárali tak úžasné kombinácie, ktoré zároveň pomenovávali. V súčasnosti repertoár “Miami Casina” zahrňuje i niekoľko disco pohybov tancovaných v salsovom rytme. Môže ich tancovať buď jeden pár samostatne alebo sa páry často spoja do tzv. Ruedy.

Casino Rueda je teda skupinový tanec, pri ktorom sa páry formujú do kruhu a v priebehu tanca si vzájomne neustále vymieňajú partnerky, čo spôsobuje radostný zážitok prizerajúcich sa. Môžu ju tancovať najmenej 2 páry, odporúča sa však formácia aspoň troch a viacej párov, pretože tak lepšie vynikne krása jednotlivých figúr. Na druhej strane je treba podotknúť, že viac ako desať párov nie je vhodných, pretože s rastúcim počtom účastníkov je stále ťažšie udržať kruh v správnom tvare. Za optimálny počet je možné označiť päť alebo šesť párov. Zúčastnené osoby je možné rozdeliť do troch kategórií: caller (vyvolávač), leader (vedúci) a follower (nasledovník). Je teda potreba jednej osoby, ktorá vyvoláva, poprípade signalizuje mená jednotlivých figúr ostatným, tanečníka, respektíve muža zodpovedného za správne prevedenie daného pohybu a ženy, ktorá nasleduje jeho vedenie. Najťažšiu rolu zastáva caller vytvárajúcu choreografiu, ktorý je takmer vždy zároveň i leaderom. Ostatní muži z neho nesmú spustiť zrak, i keď prevedenia niektorých figúr spôsobia, že sa k nemu ocitnú chrbtom. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si všetci tanečníci navzájom pomáhali (vrátane žien) a pokiaľ je evidentné, že niekto zmeškal niektorý z povelov, vzájomne si ho predávali.

Je nutné, aby sme nezabudli, že hoci ide o skupinový tanec, je potrebné vnímať ho predovšetkým ako tanec párový a snažiť sa udržiavať kontakt so svojím partnerom.

Niekoľko doporučení

Svojím spôsobom casino nie je nijak ťažké zvládnuť. De facto, ak máte tú správnu techniku, potom je jednoduchšie sa ho naučiť než ostatné druhy salsy. Napríklad základným krokom je úplne jednoduchá chôdza (s pauzou na každú štvrtú dobu). Ale predovšetkým získať tú správnu techniku ešte automaticky neznamená, že musíte absolvovať nákladný výlet na Kubu. Tajomstvo úspechu máte priamo tu pred sebou:

# zachovajte kľud - pokiaľ chcete casino tancovať dobre, nesmiete sa ponáhľať. Musíte sa pohybovať uvoľnene a plynule. Snažte sa, aby vaše pohyby boli presné a nenásilné.

# veďte s istotou - páni musia udržovať v rukách trvalé napätie. Rukami by mali viesť svoju partnerku po tanečnom parkete. Neznamená to však, že by jej mali všetkou silou zvierať ruky. Skôr ide o to, vyvinúť tú správnu mieru napätia v pažiach a dlaniach, ktorá je k vedeniu potrebná.

# nechajte sa viesť - pokiaľ sa má dáma nechať dobre viesť, mala by napätie svojho partnera opätovať. Niekedy je však treba mať ruky viac uvoľnené a poddajné, pokiaľ je potreba bez zranenia vykonať niektorú zo spletitých a zložitých figúr kubánskej salsy.

# choďte - Základom je neustály pohyb po kruhu. Pokiaľ majú otáčky pôsobiť ladne a nenásilne, musia partneri okolo seba chodiť s myslenou osou otáčania niekde medzi nimi. Je to priam nevyhnutné, pokiaľ vykonávate niektoré figúry s prepletenými rukami, pretože chôdzou získate čas k rozpleteniu rúk zo zdanlivo bezvýchodných situácií.

# dajte svojim pohybom lesk - Jedným z tajomstiev toho, aby figúry vypadali pekne, je dobrá práca rúk partnera. Keď napríklad vykonáva otočku “sombrero”, mal by ruky, ktoré zdvíha nad partnerkou viac roztiahnuť. Pritom by ich mal rozvlniť, takže vznikne dojem, akoby v pohybe bolo 10 rúk naraz.

# pohybujte sa so šarmom - Kubánska salsa vám, dámy, dáva možnosť sa predviesť. Ponecháva vám mnoho priestoru dať na obdiv svoj pôvab. Využite svoje telo. Buďte zvodné, hravé a nápadité. Pohybujte sa podľa svojej vôle, hrajte sa s rukami, ukážte, čím ste obdarené.