Ako už napovedá názov, Los Angeles vyvinulo svoj vlastný charakteristický typ salsy, popularizovaný slávnymi tanečníkmi, ako sú Josie Neglia, bratia Vasqueovi alebo tanečný súbor Salsa Brava. Salsa LA je pôsobivý, elegantný a temperamentný štýl, zahrňujúci prepracovanú prácu nôh. V súčasnosti sa zaraďuje medzi najobľúbenejšie salsy na svete a s jej ukážkami sa môžeme pravidelne stretnúť na najväčších svetových festivaloch salsy, ako je každoročná Words Salsa Congress & Bacardi Festival.

Jedná sa o štýl, ktorý si veľa vypožičal z iných tanečných foriem. Bol ovplyvnený kubánskou i newyorskou salsou, jazzom, swingom ale aj spoločenskými tancami. Skĺbením všetkých týchto vplyvov bola salsa LA svojimi súčasnými tanečnými milovníkmi ďalej prepracovaná, a vznikla tak celá rada pre ňu charakteristických otočiek. Väčšina tanečných variácií vychádza z figúry “cross-body-lead”, kedy tanečník vedie svoju tanečnicu rovno okolo seba. Tento základný tanečný prvok sa objavuje i v iných typoch salsy, napríklad v kubánskej alebo newyorskej salse. Všetky tri štýly majú spoločných i mnoho ďalších otočiek. Napríklad kubánska “setenta” je známa v newyorskej salse a salsa LA ako “hammer-lock”.

Ako sa “LA” líši od ostatných štýlov?

Predovšetkým je nutné povedať, že “LA” sa nezameriava na zložité pohyby rúk, ktoré sú bežné u základného kubánskeho štýlu. Okrem toho “LA” otočky sa vykonávajú po priamej línii na rozdiel od kruhovitého pohybu kubánskej salsy. Od newyorskej salsy sa “LA” líši tým, že je rytmicky uvoľnenejšia. U newyorskej salsy musia tanečníci presne dodržiavať okamžiky, kedy sa zadržia alebo uchopia za ruky.

Štýl LA zahrňa tanečné improvizácie tzv. “shines”. Vhodne sa tak na chvíľu preruší tanečný stereotyp a obaja majú možnosť sa individuálne prejaviť a zároveň reagovať na pohyb partnera.

Shines

“Shines” je forma improvizácie, konkrétne zložitejšej krokovej variácie, ktorú partneri vykonávajú, keď sa uprostred tanca rozdelia a tancujú každý sám. “Shine” v angličtine znamená “lesknúť sa” alebo “žiariť” a tu toto označenie súvisí s predstavou, že tanečník si leští topánky, aby sa zablysol svojou krokovou variáciou. “Shines” je veľmi obľúbený v Los Angeles i v New Yorku, kde sa mu taktiež hovorí “mambo shines”. Krokových variácií “shines” sú stovky, niektoré sú dobre známe, iné sú veľmi zložité a dokáže ich zvládnuť iba niekoľko tanečníkov. Počet možných variácií je neobmedzený – limitovaný je iba predstavivosťou a tvorivosťou tých, ktorí ich tancujú.